Projectorganisatie

Voor B30 wordt een integraal contract afgesloten met een looptijd van 30 jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf treedt op als aanbestedende dienst voor de realisatie van deze renovatie volgens publiek-private samenwerking (PPS). Dit betekent dat het ontwerpen, het bouwen en inrichten, de facilitaire diensten en het onderhoud en het financieren van het project geïntegreerd wordt gecontracteerd. Met andere woorden: alle fasen van de levenscyclus van het gebouw worden hierbij in één contract aanbesteed. Er zijn verschillende contractvormen bij PPS, zoals een DBFMO-contract. Dit is een geïntegreerd contract waarbij alle verschillende fasen van een huisvestingproject in combinatie wordt uitbesteed aan één private partij. De afkorting DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain en Operate.

Het Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

Of het nu gaat om een belastingkantoor, een kazerne, een gevangenis of een oefenterrein voor Defensie: het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat gebouwen en terreinen veilig en klaar voor gebruik zijn. Iedere rijksambtenaar en militair kan zo zijn of haar werk goed doen, in een professionele en inspirerende omgeving.
http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/

Facilicom

De opdracht aan Facilicom omvat zowel het ontwerp, renovatie, onderhoud, financiering als de facilitaire dienstverlening. Facilicom  is gespecialiseerd in het integreren van build, maintain en operate in DBFMO-opgaven. Zowel vanuit een adviesrol om het ontwerp te optimaliseren, als vanuit een integrale realisatie- en exploitatierol neemt Facilicom deel in Publiek-Private en Privaat-Private Samenwerkingen.
http://www.facilicom.nl

KAAN Architecten

KAAN Architecten is als architectenbureau verbonden aan het project B30. Het Rotterdamse bureau, onder leiding van Kees Kaan, Vincent Panhuysen en Dikkie Scipio, bestaat uit een internationaal team van architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ingenieurs en grafisch ontwerpers. Het ontwerp voor B30 is tot stand gekomen onder leiding van Dikkie Scipio.
http://www.kaanarchitecten.com

Braaksma & Roos Architectenbureau

Braaksma & Roos Architectenbureau is gespecialiseerd in herontwikkeling. De expertise omvat transformatie, herbestemming, restauratie van monumentale gebouwen en nieuwbouw op historische locaties. Het bureau is in 1981 opgericht en heeft een unieke portfolio met grote en kleine projecten, waaronder complexe (nieuw)bouwopdrachten.
http://www.braaksma-roos.nl