Functionaliteit

Gebouwconcept

Het gebouwconcept bestaat uit  één groot centrum van publieke functies en ontmoetingspunten op de begane grond. Het is een gemeenschappelijke vloer met een heldere logische structuur van samenhangende functies, die geclusterd zijn in een werkfoyer en een seminarfoyer. De relatie met het bos, de straat en de tuinen is een extra kwaliteit die uitnodigt tot ontmoeting. In het publieke deel op de begane grond wordt dan ook een sterkere relatie met het bos en de straat gelegd. Symbolisch gezien beweegt de publieke ruimte zich als het ware van straat tot bos door het gebouw heen. Het creëren van een uitnodigend en transparant publiek deel op de begane grond wordt versterkt door de open relatie met straat en bos en door de aan de foyers liggende tuinen.

Werkfoyer

De werkfoyer is een open, comfortabele lounge met werkplekken, leestafels en zitjes voor informeel overleg. Het is een zone aan een tuin met veel daglicht, waar mensen graag verblijven. De werkfoyer is een gebruikers-overschrijdende ruimte waar men denkt, leest, werkt, ontmoet of informeel bijpraat in rustige gezelligheid. Hiervoor zijn voorzieningen ingepast, zoals extra lockers en een garderobe.

Grenzend aan deze foyer is ook de bibliotheek gesitueerd. De werkplekken voor de bibliotheek en de aanlandtafel bevinden zich in de eerste kamer naast de foyer. Deze worden van elkaar gescheiden door middel van een boekenkast, waardoor er ook rustig gewerkt kan worden. Deze kamer is direct verbonden met de kamer waar de boekenkasten staan, waardoor er makkelijk service kan worden verleend. Omdat de bibliotheek tot een hogere beveiligingsschil behoort, worden de kamers beveiligd door middel van een kaartlezer. Bij verandering van het gebruik van de bibliotheek kunnen deze kamers in de toekomst worden gebruikt voor andere functies passend bij het publieke karakter van de begane grond.

De werkfoyer heeft een directe relatie met de espressobar. De bar is vanuit het hele gebouw makkelijk te bereiken en ligt comfortabel dicht bij de foyers, zonder daar overlast te veroorzaken.

Seminarfoyer

De seminarfoyer is zodanig gesitueerd ten opzichte van de entree dat deze gescheiden kan functioneren van de rest van de begane grond. De foyer bevat de auditoria en plekken voor informeel overleg en wordt geflankeerd door een reeks vertrekken die als vergader- of overlegkamer worden gebruikt. Bij een groot congres kunnen deze vertrekken, binnen de kaders van de beveiligingsschil, worden toegevoegd aan de foyer. Bijvoorbeeld wanneer er behoefte is aan ruimten voor break-out sessies.

Restaurant

Het restaurant ligt aan de boskant, zodat over de hele breedte van het pand, ook vanuit de foyers, de relatie met het bos wordt ervaren. Voor het restaurant wordt een terras aangelegd op het meest westelijke deel van de kade. Het terras op de kade is toegankelijk via het bordes, dat op dezelfde hoogte ligt als de restaurantvloer. Op het terras wordt vast meubilair geplaatst; vanaf 14.00 uur is hier zon. Het andere terras ligt in de tuin aan de werkfoyerzijde en heeft vrijwel de hele dag zon. Dit terras is bereikbaar vanuit de werkfoyer en ook via een deur bij de restaurantuitgifte. De terrassen zijn niet openbaar toegankelijk vanaf het bos of de Bezuidenhoutseweg.

Het restaurant is niet één grote open ruimte, maar bestaat uit een reeks kamers en suite. Deze opzet vergroot de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. De kamers zijn tevens een intieme plek voor overleg en een prettige plek om te werken, met uitzicht op het bos. Als de deuren van de kamers open staan, is de volle lengte van het restaurant te ervaren. Door de verkamering is het ook mogelijk om delen niet open te stellen of om een deur te sluiten voor een besloten groepslunch. De brede verkeersruimte voor de restaurantvleugel wordt bij het restaurant getrokken. Dit deel is dus wel altijd open. Hier zijn banken en tafeltjes geplaatst die aansluiten bij de lounge-sfeer in de foyers. Buiten lunchtijd kunnen deze tafels worden gebruikt voor overleg of om aan te werken.

De uitgifte van het restaurant bevindt zich in de eerste kamer aan de zijde van de werkfoyer. Deze kamer is de grootste in de reeks en wordt door middel van een eiland ingericht.

Atrium

Het atrium heeft een belangrijke, verbindende rol. Het vormt in ons concept een belangrijke schakel in de verbinding van de foyers en heeft een dubbele oriëntatie naar het bos en de tuinen (die beide vanuit het atrium te zien zijn). Het atrium zorgt voor eenheid, rust, ruimtelijkheid en oriëntatie in het gebouw. De functie van het atrium is expres niet specifiek gedefinieerd, het gebruik is multifunctioneel. Het is een plaats waar mensen rustig kunnen lezen, wat drinken of eten, of een informeel gesprek kunnen voeren. Ook kunnen er activiteiten worden gehouden die de onderlinge betrokkenheid van gebruikers versterken. Incidenteel kan er een receptie of viering worden gehouden. De ruimte kan ook als uitloopruimte van een groot congres fungeren. Het is echter niet de bedoeling dat er regelmatig lezingen worden gegeven. Deze zijn gepland in de seminarfoyer, waar veel betere (technische en akoestische) voorzieningen aanwezig zijn.

Wanneer het daglicht minder wordt, zijn op de wanden van het atrium projecties mogelijk. Bijvoorbeeld cijfers, statistieken, diagrammen of informatie over actuele zaken waarmee gebruikers bezig zijn. Deze projecties onderstrepen de functie die het kenniscentrum van de overheid heeft in de samenleving.

De werkplekken

Het gebouw zal 450 werkplekken omvatten, deze werkplekken zijn verdeeld over de volgende verdiepingen:

  • 1e verdieping: 100 werkplekken
  • 2e verdieping: 105 werkplekken
  • 3e verdieping: 115 werkplekken
  • 4e verdieping: 130 werkplekken
  • 1 former minister vergaderzaal voor 24 personen
  • 40 kleine vergaderzalen / concentratie kamers
  • 8 pantries
  • 1 restaurant
  • 1 grand café

Op welke verdiepingen de diverse gebruikers worden gehuisvest wordt nader bepaald.


Fotogalerij