Architectuur

Visie op het gebouw

B30 is een imponerend pand met een uitgesproken krachtige architectuur. Zoals vele gebouwen uit de 19e en begin 20ste eeuw is het in essentie een bijzonder helder gebouw dat in staat is om veel programma op te nemen. In de loop van de jaren zijn de verwachtingen en eisen van de gebruikers veranderd en zoals zo vaak zijn het de toevoegingen in ruimte, aankleding en techniek die er de oorzaak van zijn dat het gebouw onduidelijk en gedateerd aanvoelt. In algemene zin ligt het antwoord van de opgave van het herbestemmen van bestaande gebouwen in het begrijpen van de essentie van het oorspronkelijke ontwerp.

In deze opgave is het gegeven een bestaand begin 20ste eeuws gebouw van Knuttel dat in 1994 nog een intensieve verbouwing door Ruijssenaars heeft ondergaan. De toevoeging van Ruijssenaars vertegenwoordigt op overtuigende wijze zijn democratiserende ruimteopvatting en zijn fascinatie voor techniek en constructie. Het is aan de architectuuropvatting van Ruijssenaars te danken dat zijn ingrepen op het oorspronkelijke gebouw van Knuttel duidelijk als toevoeging herkenbaar zijn.

Als we de opgave naast het oorspronkelijke ontwerp van Knuttel leggen dan zijn de ruimtelijke en bouwkundige potenties direct duidelijk. In zijn ontwerptraject heeft Knuttel meerdere voorstellen voor het departement gemaakt. Eén van de voorstellen had op de begane grond een meer vierkante plattegrond die grote overeenkomsten vertoont met ons concept. De ruimtebehoefte, de duurzame ambities van de overheid en de verwachtingen van een open en prikkelende omgeving in de visie van de gebruikers staan echter haaks op de ruimteverdeling en de bouwkundige staat van de toegevoegde bouwdelen van Ruijssenaars.

Dit is de reden dat we teruggrijpen op het gebouw van Knuttel, waarvan we belangrijke delen in de oorspronkelijke staat terug brengen. Zo kan het DNA van dit gebouw de verwachtingen van de toekomstige gebruikers onderbrengen in één integraal ontwerp waarbij oud en nieuw harmonieus in elkaar overgaan. De logische consequentie en het meest zuivere is dan om de toevoeging van Ruijssenaars volledig weg te halen om ernstige verminking van zijn werk te voorkomen. De wijze waarop deze toevoeging, herkenbaar en reversibel, is aangebracht maakt het mogelijk om deze met respect te verwijderen zonder dat verminkt werk achterblijft.


Fotogalerij